3D logo 1050×400 mm

Standartizovaný rozměr 1050×400 mm šířka 30 mm.

  • tloušťaka 3 cm              pouze řez 1000 Kč          řez + barva 1400 Kč        řez+tmelení+barva 1600 Kč
  • tloušťaka 5 cm              pouze řez 1200 Kč          řez + barva 1600 Kč        řez+tmelení+barva 2000 Kč
  • tloušťaka 6 cm              pouze řez 1350 Kč          řez + barva 1750 Kč        řez+tmelení+barva 2150 Kč

enjoy your ideas…