3D logo 300×100 mm

Standartizovaný rozměr 300×100 mm.

 

 

 

 

  • tloušťaka 3 cm              pouze řez 400 Kč          řez + barva 600  Kč         řez+tmelení+barva 1000 Kč
  • tloušťaka 5 cm              pouze řez 600 Kč          řez + barva 800  Kč         řez+tmelení+barva 1200 Kč
  • tloušťaka 6 cm              pouze řez 750 Kč          řez + barva 1050 Kč        řez+tmelení+barva 1450 Kč

enjoy your ideas…