3D logo 650×250 mm

Standartizovaný rozměr 650×250 mm.

  • tloušťaka 3 cm              pouze řez 600 Kč          řez + barva 800    Kč        řez+tmelení+barva 1200 Kč
  • tloušťaka 5 cm              pouze řez 800 Kč          řez + barva 1000  Kč        řez+tmelení+barva 1400 Kč
  • tloušťaka 6 cm              pouze řez 950 Kč          řez + barva 1250  Kč        řez+tmelení+barva 1650 Kč

 

enjoy your ideas…