Auto servis 1600x200mm

Standartizovaný rozměr 1600×200 mm.

  • tloušťaka 3 cm              pouze řez 1200 Kč          řez + barva 2000 Kč          řez+tmelení+barva 2500 Kč
  • tloušťaka 5 cm              pouze řez 1500 Kč          řez + barva 2300 Kč          řez+tmelení+barva 2800 Kč
  • tloušťaka 6 cm              pouze řez 1650 Kč          řez + barva 2450 Kč          řez+tmelení+barva 2950 Kč

 

enjoy your ideas…