Auto servis 3250x400mm

Standartizovaný rozměr 3250x400mm.

  • tloušťaka 3 cm              pouze řez 3000 Kč          řez + barva 4000 Kč          řez+tmelení+barva 5000 Kč
  • tloušťaka 5 cm              pouze řez 3500 Kč          řez + barva 4500 Kč          řez+tmelení+barva 5500 Kč
  • tloušťaka 6 cm              pouze řez 3700 Kč          řez + barva 4700 Kč          řez+tmelení+barva 5700 Kč

enjoy your ideas…