Auto servis 4500x550mm

Standartizovaný rozměr 4500x550mm.

  • tloušťaka 3 cm              pouze řez 4500 Kč          řez + barva 6000 Kč          řez+tmelení+barva 7000 Kč
  • tloušťaka 5 cm              pouze řez 5000 Kč          řez + barva 7000 Kč          řez+tmelení+barva 8000 Kč
  • tloušťaka 6 cm              pouze řez 5500 Kč          řez + barva 7500 Kč          řez+tmelení+barva 8500 Kč


 

enjoy your ideas…