JK ZOO

Velké 3D logo připevněné na omítce.

enjoy your ideas…